karatetyka

28 tekstów – auto­rem jest ka­rate­tyka.

Próbując osiągnąć to, co już kiedyś przy­niosło Ci po­rażkę, nie myśl o przeszłości. Pat­rz na świeżą przyszłość, bu­duj lep­szą teraźniejszość. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 grudnia 2012, 19:34

Deszcz nie jest dob­rym do­radcą, je­go krop­le tworzą słod­kie dźwięki me­lan­cho­lii skłaniając do tęskno­ty. Sen­ty­ment nie po­może pójść krok do przo­du.
Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 października 2012, 17:47

Idę w og­niu spa­lając się krok po kro­ku w bez­nadziei żaru zgasłej miłości. Po raz ko­lej­ny gaszę tlący się lód Twoich warg. Og­rze­wam się zim­nem Twoich słów. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 października 2012, 21:29

Pew­ne rzeczy będziemy żałować do os­tatnich dni nasze­go życia. In­ne zaś pożałuje­my tyl­ko przez pew­nien ok­res cza­su. Dopóki ich nie nap­ra­wimy. O ile to możliwe. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 września 2012, 11:20

Cieka­we, ile złamań jest w sta­nie wyt­rzy­mać mo­je serce? 

myśl
zebrała 17 fiszek • 12 września 2012, 17:11

cza­sami jest tak źle, że nie wys­tar­cza nam ra­ma objęcia przez ko­goś blis­kiego, ześliz­gu­jemy się po niej na włas­nych łzach spa­dając co­raz to niżej w ot­chłań ciem­nych myśli...

Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 września 2012, 20:40

Prag­nienie te­go, cze­go mieć nie możemy jest ka­tuszą niszczącą ka­wałek naszej duszy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 września 2012, 22:28

jutro.

Ob­darta z nadziei
W bez­pra­wiu 4 ścian
Kil­ka wspomnień
Zabranych
Wydartych
Sprzedanych
Boję się
Huk strachu o zapomnienie
Błysk dorosłości
I grzmot złości z wnętrza wypruty
Boję się
O Ciebie
O ko­lej­ny dzień
Niepewny 

wiersz • 20 maja 2012, 21:12

Cze­kam na mo­ment w którym od­kryję, że jes­teś małym, nieważnym wspo­mieniem w mo­jej głowie. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 12 lutego 2012, 15:30

Zapląta­liśmy się w sieć włas­nych pragnień. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 8 stycznia 2012, 17:31
karatetyka

'W źrenicy tak pełnej żywej mgły, nie ma nic...' Katarzyna Nosowska

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

karatetyka

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność